.Odyometri Nedir?

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-1

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Odyometri Programı Amacı

Odyometri programının amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Odyometri Programı Görev, yetki ve sorumluluklar:

• Hastaların klinik değerlendirilmesi amacıyla gerekli ekipmanı kullanarak, saf ses ve konuşma odyometrisi, ileri odyolojik tetkikler yapar. Bunların test sonuçları ile ilgili işitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın koope rasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.
• Gerekli durumlarda ilgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi(0-6 yaş), vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve elektrofizyolojik testleri yapar.
• İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde odyometrik testleri uygular ve kayıtlarını tutar.
• Çevre ve işyeri gürültüsünü çeşitli ölçme araçları ile ölçer
• İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.
• Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.
• Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.
• Odyoloji ünitesindeki odyometri stajyerlerinin eğitimlerinde görev alır.

Odyometri Programı Mezunları İş İstihdam Olanakları

Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilirler.

Olusturulma Tarihi:2018-10-04 12:43:39
Guncelleme Tarihi: 2018-10-08 09:41:30