Evde Hasta Bakımı Hakkında

Evde Hasta Bakımı Programı, yalnızca tedavi edici değil, koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talebin artmasına bağlı olarak kurulmuştur.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde hasta bakımın önemini arttırmıştır.

Evde hasta bakımı esas olarak bireyin gereksinimlerinin evinde karşılanmasını kapsamaktadır. Bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Evde hasta bakımın kapsamı bireyin gereksinimleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Evde Hasta Bakımı Programı Amacı

Programın amacı, tedavisini evde sürdürmek isteyen hastaların ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, hasta yakınlarının/ bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanması,  doğum öncesi ve sonrası destek talep eden annelere, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere, engelli bireylere kaliteli bir yaşam olanağı sunabilme bilgi ve becerisine sahip evde hasta bakım teknikeri yetiştirmektir.

Evde Hasta Bakımı Program Çıktıları 

Yetiştirilecek personelin sahip olması hedeflenen beceri ve özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

•             Evde bakım hizmetlerinin yerini ve önemini bilmesi

•             Ekip çalışmasının önemini bilmesi

•             Ekip içinde yer alan profesyonellerin rol ve sorumluluklarını bilmesi

•             Ev ziyareti sürecinin aşamalarını ve ilkelerini bilmesi

•             Evde hasta bakımında sık kullanılan araç gereçleri ve kullanımını bilmesi

•             Hasta, aile, sağlık çalışanları açısından güvenli çevre oluşturabilmesi

•             Etkili iletişim kurma yollarını bilmesi

•             Hasta haklarını bilip ve etik ilkelere sahip olması

•             Bireylerin sağlık bakım ihtiyaçlarına yönelik girişimleri bilmesi ve uygulayabilmesi

•             Kayıt tutmanın önemini bilmesi

Evde Hasta Bakımı Programı Mezunları İstihdam

 

Mezun öğrenciler, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler. Ayrıca 2012 Şubat ayından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmektedirler.

Olusturulma Tarihi:2018-10-04 12:37:50
Guncelleme Tarihi: 2018-10-08 09:42:28