Sürekli gelişmeye açık, alanında Kurum ve kuruluşların beklediği bilgi ve beceriye sahip  mezunlar yetiştiren bir yüksekokul olmaktır.

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:16:12
Guncelleme Tarihi: 2016-04-07 15:51:04