Sürekli gelişmeye açık, alanında Kurum ve kuruluşların beklediği bilgi ve beceriye sahip  mezunlar yetiştiren bir yüksekokul olmaktır.